Posiadamy najnowsze modele Toyota Yaris, które obowiązują w WORD w Szczecinie.Szkoła dysponuje profesjonalnie wyposażoną salą wykładową do prowadzenia zajęć teoretycznych.Na potrzeby zajęć teoretycznych dysponujemy nowoczesnym sprzętem multimedialnym wysokiej klasy oraz pomocami dydaktycznymi.W ramach szkolenia kursanci otrzymują materiały szkoleniowe, mają możliwość korzystania z komputerów szkoleniowych wyposażonych w oprogramowanie oraz klawiatury testowe identyczne z tymi, na których przeprowadzane są egzaminy.Bogate zaplecze dydaktyczne, jak i efektywne metody nauczania w […]

" )